شماره تماس
26808254-021
ایمیل
info@irtdc.ir
(آرشیو ماه آبان 1400)
کاروانسرای بستک، یادگار امنیت دوران صفوی
نیاز انسان به سرپناه و مأمن در سفر از روزگار باستان موردتوجه بوده است. در ایران‌زمین، از گذشته بسیار دور آثار و مظاهری از این‌گونه پناهگاه‌ها و استراحتگاه‌های بین راه دیده می‌شود که بسیاری از آن‌ها را می‌توان ازنظر شیوه ساختمانی از شاهکارهای معماری و هنری عصر خود به‌حساب آورد.
شنبه، 15 آبان 1400 - 09:31