شماره تماس
26808254-021
ایمیل
info@irtdc.ir
  • بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و امکانات گردشگری
بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و امکانات گردشگری

• تمرکز بر جاذبه‌های متنوع بومی، اقلیمی و... و معرفی هرچه مطلوب تر آن
• تمرکز بر انواع مختلف گردشگری اعم از گردشگری دینی-مذهبی و گردشگری تخصصی و رشته ای نظیر زیارتی، فرهنگی، ورزشی، سلامت، طبیعی، دریایی، بوم گردی، ماجراجویانه، کویرگردی و...