شماره تماس
26808254-021
ایمیل
info@irtdc.ir
  • توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در عرصه گردشگری
توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در عرصه گردشگری

• ایجاد کسب و کارهای مرتبط در فضای پیرامون گردشگری
• به‌کارگیری روش‌های نوین تامین منابع مالی غیروابسته به منابع دولتی و بانکی
• تمرکز بر انواع مختلف گردشگری اعم از گردشگری دینی-مذهبی و تورهای تخصصی
• تعامل با نهادهای بین‌المللی گردشگری به‌جهت توسعه و رونق بازار گردشگری
• ایجاد تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری مرتبط در مسیر دسترسی و حاشیه مقاصد گردشگری