شماره تماس
26808254-021
ایمیل
info@irtdc.ir
  • توسعه و بهبود زیرساخت‌های گردشگری
توسعه و بهبود زیرساخت‌های گردشگری

• ترغیب و تشویق و حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری
• تهیه و انتشار بسته‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری
• هدایت منابع بانکی برای حمایت از سرمایه‌گذاران
• ایجاد اماکن اقامتی جدید، ساماندهی و بهبود وضعیت مراکز اقامتی فعلی و ارتقاء کیفیت خدمات رفاهی
• ارتقا و به‌روزرسانی تسهیلات و امکانات در مراکز تفریحی، میراثی و مقاصد گردشگری به‌ویژه در بخش‌های تکنولوژی و فناوری و ارتقای توانمندی‌های نیروی انسانی با تمرکز بر حوزه‌های خدماتی