شماره: 1415
1400/11/13
نمایشگاه گردشگری تهران:
دکتر علی همتی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران
دکتر علی همتی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران

مصاحبه دکتر علی همتی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران با خبرگزاری میراث آریا

حق انتشار محفوظ است ©