شماره: 1412
1400/11/10
بازدید دکتر علی همتی مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
بازدید دکتر علی همتی مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

گزارش تصویری :

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران دکتر علی همتی از غرفه های پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران بازدید بعمل آورد
حق انتشار محفوظ است ©