طراحی سایت
شماره تماس
88717987-021
ایمیل
info@irtdc.ir

شرکت توسعه گردشگری استان یزد

  • ایجاد، تملک، توسعه، بازسازی و اداره کلیه مراکز توریستی، زیارتی، تاریخی، صنعتی، طبیعی، تفریحی، رفاهی صنایع دستی و سایر مناطق گردشگری و ایجاد بستر لازم به منظور توسعه امر گردشگری و انجام کلیه فعالیتهای اجرایی و امور تصدیگری از قبیل خدمات مسافرتی خدمات مسافرتی، اطلاعرسانی ، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، عمرانی، فنی و مهندسی و برگزاری هرگونه همایشها و نمایشگاههای مختلف در جهت توسعه گردشگری و بهرهبرداری از مراکز فوقالذکر، انجام امور مشاورهای و ایجاد فرصتهای لازم مطالعاتی جهت موضوع فعالیت شرکت و مشارکت با شخصیتهای حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی به منظور سرمایهگذاری و توسعه صنعت گردشگری و اخذ نمایندگی از مراکز گردشگری خارجی و همچنین اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و انعقاد هرگونه قرارداد در زمینه فعالیت شرکت و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مراکز مالی و خارجی .
  • در اختیار داشتن زمین اجاره به شرط تملیک برای ایجاد کمپینگ گردشگری در شهرستان تفت (تامهر )
  • در اختیار داشتن زمین اجاره به شرط تملیک مجتمع بین راهی در شهرستان اشکذر (الماس اشکذر)
  • اماکن تاریخی: مسجدجامع کبیر یزد- میدان و مسجد امیرچخماق- باغ دولت آباد
  • اماکن طبیعی: وجودکویرکم نظیر که از طریق ایجاد کمپهای کویرنوردی در دسترس گردشگران می باشد.
  • اماکن بومی: خانه لاری ها - موزه آب(خانه کلاهدوزها)- آتشکده زرتشتیان - ساباطهای یزد(کوچههای مسقف) - آب انبار شش بادگیری
  • اماکن مذهبی : وجود بقاع متبرکه امامزادگان- امامزاده و همچنین مساجد تاریخی و مذهبی نظیر مسجدملااسماعیل- مسجدجامع کبیر یزد
  • رویدادهای مذهبی نظیر تورهای مذهبی بینالمللی ایام محرم

مدیر عامل

محمد مهدی لسان صدق

tousegardeshgariyazd@gmail.com

آدرس سایت

www.yazdchto.ir

آدرس دفتر مرکزی

خیابان امام خیابان مسجد جامع کوچه تل خاکستری

تلفن:
21-36203820-035
تلفکس:
36203822-035
ایمیل:
tousegardeshgariyazd@gmail.com