قاسم ابراهیم نژاد 
ذیحساب  بهروز ميرزاآقايي
مدير  حقوقي و قراردادهاحسین توکلی
مدیر مالیعلیرضا رضائیان
سرپرست مديریت طرح و برنامهحیدر مرادی
مدير  امور مجامع و استانهاسید امید آقامیری
 مدیر بهره برداریپیام بی غش
سرپرست بازاریابی


اسد اله آراسته
 مدیر تدارکات
محمود رضا احمدی
سرپرست مدیریت انفورماتیک
 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
اوقات شرعی
تقویم
1396
اسفند
چهارشنبه
2