بنام خالق هستی

توسعه گردشگري ، يک ضرورت اقتصادي است و اين واقعيت را هر بار که شاخصها و آمار و اطلاعات اقتصادي را مرور کنيم بيشتر در مي يابيم.
صنعت توريسم چند قدم بيشتر تا فتح رتبه نخستين محور تجاري جهاني فاصله ندارد و چنان گسترده و فراگير در حوزه تبادلات اقتصادي کشورهاي جهان ظاهر شده است که تقريباً هيچ کجاي دنيا حتي نقاطي که از حداقل ظرفيت جذب گردشگر برخوردارند تلاش در جذب گردشگر را به عنوان يکي از منابع درآمد در برآوردهاي اقتصادي شان از نظر دور نميدارند.
تنوع اقليمي ، طبيعي ، ميراث فرهنگي و تاريخي شگفت انگيز و بي نظير ايران ، در کنار مراکز اقامتي و پذيرائي که امکانات رفاهي گردشگران را فراهم ميسازد ، هزار بار بر جذابيتش افزوده ميشود.
توسعه گردشگري ايران ، رسالتي است که بر دوش تمام بخشهاي اقتصادي مرتبط با صنعت گردشگري کشور و به طور ويژه بر دوش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مجموعه هاي تابعه آن سنگيني ميکند.
با سپاس از همه کسانيکه در رشد و اعتلاي فرهنگ گردشگري ايران زمين
مي کوشند و با تلاش و همکاري همگاني ، صنعت گردشگري کشور را به يکي از بخش هاي سرآمد اقتصادي تبديل مينمايد .


 
 

 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار