به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه گردشگری استان یزد با حضور ریاست مجمع و اکثریت سهام‌داران آن شرکت برای رسیدگی به صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند‌ماه 96 برگزار شد.

 

در این جلسه پس از تصویب صورت‌های مالی، تکالیفی نیز برای شرکت توسعه گردشگری استان یزد درنظر گرفته شد.                          
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار