شماره: 1299
1398/09/23
ولی تیموری خبر داد
اتمام موفقیت‌آمیز بخش پژوهش پروژه برند ملی گردشگری
اتمام موفقیت‌آمیز بخش پژوهش پروژه برند ملی گردشگری

معاون گردشگری از اتمام موفقیت‌آمیز بخش پژوهش پروژه برند ملی گردشگری در قالب «مطالعات شناخت محیط استراتژیک برند گردشگری کشور» خبر داد.

به‌گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران به نقل از میراث‌آریا،  ولی تیموری امروز شنبه 23 آذر 98 درباره نتایج آخرین نشست ارزیابی اقدامات پروژه برند ملی گردشگری ایران که در محل معاونت گردشگری برگزار شد، گفت: «دستیابی به الگوی بهینه و بومی‌سازی‌شده طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران، از طریق مطالعه الگوهای موفق بین‌المللی و با دعوت از دانشگاهیان، صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان بخش دولتی و خصوصی و نیز بحث و بررسی در مورد چگونگی فرایند انجام کار از بهمن ماه سال 1397 آغاز و طی مدت چهار ماه، مدل‌های گوناگون ارائه و مورد تحلیل قرار گرفت و سرانجام الگوی اجرایی بر پایه سه محور خلق ارزش، مخابره ارزش و ارائه ارزش، در چهار مرحله، مورد تایید و مبنای کار قرار گرفت. این مراحل عبارتند از "شناخت محیط استراتژیک رقابتی" و "تدوین سند راهبردی برند ملی گردشگری" که به خلق ارزش منتهی خواهد شد و نیز "مدیریت تجربه مشتری" و "طراحی و اجرای برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند" که هر یک سبب ارائه ارزش و نیز مخابره آن می‌شود.»

او افزود: «روند پروژه در قالب تحلیل موقعیت، تدوین پلتفرم استراتژیک برند، طراحی هویت حسی برند، طراحی برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند و در نهایت مدیریت تجربه مشتری جای می‌گیرد.»

تیموری با بیان اینکه طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران با مشارکت و هم‌اندیشی حداکثری تصمیم‌سازان، صاحب‌نظران، نهادها و سازمان‌های ذی‌نفع در حال انجام است، گفت: «به منظور شناخت محیط استراتژیک رقابتی، فاز اول پروژه بر مبنای الگوی طراحی و توسعه برند ملی گردشگری ایران، از خرداد ماه 1398، بر پایه روش علمی و با گردآوری و تحلیل داده‌های کمی و کیفی به شیوه میدانی و کتابخانه‌ای، آغاز شده و در حال حاضر پروژه پس از پایان فاز اول (مرحله شناخت) در مرحله پیشبرد فاز دوم (طراحی ) قرار دارد.»

معاون گردشگری تصریح کرد: «به این ترتیب در بخش پژوهش کمی، نتایج حاصل از مطالعات پیمایشی، از طریق توزیع و گردآوری پرسشنامه پژوهش در میان بیش از 500 گردشگر خارجی و نیز فعالین و کارشناسان حوزه گردشگری داخلی استخراج شده است. همچنین در بخش پژوهش‌های کیفی نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌های عمیق، جلسات هم‌اندیشی گروهی و متن کاوی در فضای وب، ارائه شده است.»

تیموری با اشاره به اینکه در مورد کسب نظر از مقامات، صاحب‌نظران علمی و دانشگاهی و فعالان حوزه گردشگری، گردآوری داده‌ها به شیوه مصاحبه عمیق فردی و گروهی و توزیع و جمع‌آوری پرسش‌نامه صورت گرفته است؛ یادآور شد: «در این خصوص، تاکنون بیش از 150 ساعت مصاحبه ویدئویی با پرسش‌شوندگان در سه سطح مقامات عالی، صاحب‌نظران و فعالان حوزه گردشگری و کارشناسان علمی و دانشگاهی صورت پذیرفته است.»

او خاطرنشان کرد: بر این اساس، فرایند تدوین سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری بر پایه زمان‌بندی طرح تاکنون بیش از 70درصد پیشرفت داشته است و در ادامه فرایند، با پایان فعالیت‌های مرتبط با فاز شناخت و تدوین پلتفرم استراتژیک برند، گزارش تدوین شده در شورای عالی برند ملی گردشگری ایران مطرح و استراتژی‌های کلی در این زمینه مورد بحث و تصویب قرار می‌گیرد.»

تیموری در پایان تشریح کرد: «همزمان با این امر و با در نظر گرفتن اصول راهبردی برند گردشگری مصوب، عناصر هویت حسی برند ( از جمله نشان ملی و شعار گردشگری ایران) طراحی و تدوین می‌شود. در این مرحله تمامی مفاهیم ذهنی، تجسم عینی می‌یابد و نتایج حاصل از آن در قالب «سند جامع راهبردی هویت برند ملی گردشگری» ارائه خواهد شد. در این زمینه بر پایه زمان‌بندی طرح، سند راهبردی هویت برند ملی گردشگری، به توفیق الهی در دهه فجر رونمایی خواهد شد.»

حق انتشار محفوظ است ©