شماره: 1271
1398/07/20
امضای تفاهم‌نامه شرکت توسعه گردشگری و شرکت مادرتخصصی منابع آب
امضای تفاهم‌نامه شرکت توسعه گردشگری و شرکت مادرتخصصی منابع آب

شرکت توسعه گردشگری ایران و شرکت مادرتخصصی منابع آب ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران، این تفاهم‌نامه با هدف استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و تفریحی از منابع و تاسیسات آبی، فی مابین شرکت توسعه گردشگری ایران و شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران منعقد شد.

معاونان شرکت توسعه گردشگری ایران همچنین از منطقه پلور و سد لار بازدید به‌عمل آوردند.

حق انتشار محفوظ است ©