شماره: 1230
1398/05/30
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه با حضور اکثریت سهام‌داران شرکت برای رسیدگی به صورت‌های مالی منتهی به سال 1397برگزار شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش‌های مالی، موارد قابل طرح و صورت‌های مالی بررسی شد.

حق انتشار محفوظ است ©