شماره: 1080
1397/10/24
برگزاری دوره آموزش ایمنی و بهداشت ویژه کارکنان هتل لاله تهران
برگزاری دوره آموزش ایمنی و بهداشت ویژه کارکنان هتل لاله تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران، دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار و امداد و نجات ویژه کارکنان هتل لاله تهران با حضور پرسنل بخش های مختلف این هتل و استادان مجرب، طی چندین جلسه برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©