شماره: 1058
1397/06/06
مجمع عمومی سالیانه شرکت توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد
مجمع عمومی سالیانه شرکت توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با حضور ریاست مجمع و اکثریت سهام‌داران آن شرکت برای رسیدگی به صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند‌ماه 96 برگزار شد.

در این جلسه پس از تصویب صورت‌های مالی، تکالیفی نیز برای شرکت توسعه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری درنظر گرفته شد.

حق انتشار محفوظ است ©