شماره: 1053
1397/04/31
برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت توسعه گردشگری استان فارس
برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت توسعه گردشگری استان فارس

مجمع عمومی سالیانه شرکت توسعه گردشگری استان فارس در محل سالن جلسات دفتر مرکزی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه گردشگری استان فارس با حضور ریاست مجمع و اکثریت سهام‌داران آن شرکت برای رسیدگی به صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند‌ماه 96  برگزار شد.

در این جلسه پس از تصویب صورت‌های مالی، تکالیفی نیز برای شرکت توسعه گردشگری استان فارس درنظر گرفته شد.

حق انتشار محفوظ است ©