شماره تماس
88717987-021
ایمیل
info@irtdc.ir
  
مرتب سازي براساس:
رامین افشاری

رامین افشاری

 • سمت : رئیس هیئت‌مدیره
 • تحصیلات :
 • شماره تماس :
علی جیرفتی

علی جیرفتی

 • سمت : مدیرعامل و نایب رئیس هيئت‌مديره
 • تحصیلات :
 • شماره تماس :
مرتضی رمضانی

مرتضی رمضانی

 • سمت : عضو هیئت‌مدیره
 • تحصیلات :
 • شماره تماس :
سیدعبدالرضا موسوی

سیدعبدالرضا موسوی

 • سمت : عضو هيئت‌مديره
 • تحصیلات :
 • شماره تماس :